fbpx

Vlakna i papir

ARUNDO

Obnovljiva bio energija

 

Sirovina za vlakna i papir

Proučavanja iz Australije, Španije i SAD pokazuju da su vlakna ARUNDO visokog kvaliteta za izradu papira. ARUNDO  vlakna su dugačka i fleksibilnija od onih koje dobijamo iz drveća. ARUNDO plantaže mogu da zadovolje rastuće potrebe za papirnom pulpom kada je drvo sve  manje i manje dostupno u pojedinim regionima sveta. Proizvodnja plantaža ARUNDO predviđa i program za potrebe industrije vlakana, a time i u papirnoj industriji.

Sa povećanjem potražnje papira pripremljenog od celuloze, širom sveta i sve veće potražnje za sirovinama na bazi drveta (koja može da se zameni za građu), traži se mogućnost zamene. Upotreba drveta u proizvodnji papira zahteva dugoročno planiranje. Pored toga, kada potražnja nadmašuje ponudu, jer ponuda se zasniva na prognozama decenija ranije kada je drveće zasađeno, dolazimo do toga da se javlja potreba za zamenom drveta ka sirovine nekim drugim izvorima. Seča drveća koja je potrebna za ove namene rezultira smanjenje miliona hektara šuma svake godine. Ovakva masvna seča šuma dovodi do uništenja tla i gobalnog zagrevanja. Sve je veća potreba za materijalom koji se može lako zamenitiu za drvo u kompozite u proizvodnji  celuloze te izrade papirnih proizvoda. Sprovedena su obimna istraživanja kao i proizvodni testovi  u nastojanju da se nađu odgovarajuća ne-drvena vlakna za kompozite i pulpe, ali, do sada, ovaj rad dao je veoma malo uspeha zbog  preteranih troškova i mnogih ne komercijalnih nedostataka u proizvodnji.

Usitnjena ARUNDO donax energetska trska tretirana u konvencionalnim procesima proizvodnje pulpe ili u procesima koji zahtevaju manje alkalija, daje sirovinu  čija je pulpa jača na zatezanje i  kao takva može se koristiti u proizvodnji papira. Kaša ima svetliju boju od drvne celuloze, time koristimo manje hemikalije za izbeljivanje da bi  postigli željeni belinu. Ovako dobijena pulpa se može kombinovati sa celulozom od drveta za proizvednju raznovrsnih proizvoda.