fbpx

Fitoremedijacija / zaštita zemljišta

ARUNDO

Obnovljiva bio energija

 

ARUNDO Donax ima sledeće atribute koji  je čine pogodnom za Fitoremedijaciju (Fitoremedijacija predstavlja niz tehnoloških postupaka u kojima se biljke koriste za uklanjanje teških metala iz kontaminiranih voda, zemljišta i vazduha.)

Upotreba fitoremedijacije

ARUNDO donax je biljka koja u potpunosti odgovara fitoremeditaciji jer je:
• Višegodišnja bilka, životni vek 20+ godina, lako održiva.
• Fenomenalna stopa rasta i godišnji prinos biomase.
• Intenzivni metabolizam, jaka oksidaciona aktivnost enzima u detoksikaciji.
• Tolerancija širokog opsega pH (3-9) i na halogene organske materije i teške metale.

ARUNDO donax ina veliku transpiraciju (isparavanje vode, evapotranspiracija) i toleranciju na kratke poplave, iako već ima visoku toleranciju na sušu te bioakumulativnosti određenih teških metala.
Sa godišnjom žetvom mi uklanjamo nagomilane neorganske materije, među njima i one štetne. Ovo je obnovljiv proces jer je Arundo višegodišnja biljka. Arundo akumulira u biomasu normalnu količinu fosfora i azota a čak i veću količinu kalijuma ukliko je prisutna kao višak u zemljištu. Ovi osnovni neorganski materijali ukoliko su u zemljištu u većim količinama mogu dovesti do pogoršavanja kvaliteta vode (poljoprivredne odpadne vode) a time i dovesti do eutrofikacije prirodnih voda.

Pored glavnih hranljivih materija  ARUNDO može pasivno uzeti i druge neorganske jone, koji su prisutni, kao što su natrijum, hlorid, bikarbonat (so i sodu) i teške metale (Hg, Ni, Cu, As, Se, Zn, Pb, Cd, Cr, Sn).

What is Phytoremediation?

Cost efficient and easily controlled

The costs of the phytoremediation is lower than that of other processes of remediating soil. At the same time, the plants used for this process can be easily monitored.

Safest option

It is the least harmful method of soil cleansing, because it utilises naturally occurring organisms and preserves the environment in a more natural state. Other methods of soil mediation cleans the soil at the price of it’s fertility. Phytoremediation preserves the topsoil layer of the lands, maintaining the fertility of the soil.

Extra benefits

Apart from preserving the topsoil, it also increase soil health, yield, and plant phytochemicals. As a byproduct the use of plants also reduces erosion, a huge concern, and metal leaching in the soil.

Contact Us

Do not hestitate to get in touch! Send us an email and we will give you a quote.

Accept Privacy Policy

12 + 13 =